Flombistand.

Vi har som en følge av vårt arbeid med å sanere grunnmasser for forurensninger uten å grave mye utstyr for å pumpe vann. Normalt sett tilfører vi store vannmengder, eller setter i bevegelse store vannmengder. Til dette har vi mye pumper, slanger m.m.

Vi har utstyr for å kunne flytte mye vann langt (med alt utstyr i bruk kan vi klare

7-8000 liter per minutt som maksimal kapasitet. Høydeforskjell vil redusere kapasiteten). Vår vannskade henger har egen strømforsyning og flere av pumpene er motoriserte. Vi har mulighet for å trykkforsterke, om man skal evakuere vannet over lengre distanser.

Utstyret på hengeren gjør at vi kan evakuere vann fra eksempelvis tre eneboliger samtidig. Vi har selvfølgelig også vannsugere for å fjerne alt vann i eksempelvis kjeller. Skulle en situasjon oppstå hvor man må håndtere oljeforurenset vann, kan vår mobile oljeutskiller med innebygget skimmere benyttes. Alt vårt utsyr er kompatibelt med brannvesenet sitt utstyr hva gjelder pumper, slanger og tilkobling til oljeutskiller (norlås/klo/storz samt at vi har overganger fra alt til alt)

Vi kan også påbegynne tørking av bygg med våre avfuktere og vifter.