Her finner dere dokumentasjon på produktene. Likeledes er konkusjonen fra Norsk Institutt for Vannforskning NIVA

Testresultat Niva

Produktdatablad

Oil spil Eater II

OSE II/Sheenaway