Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

PGTN har Responsservice 24/7 365 dager i året. Vi har to spesialutrustede biler som kan iverksette øyeblikkelig tiltak, for å begrense de miljømessige og økonomiske konsekvenser ved akutte forurensningsuhell.
Bilen har utstyr for å ta nødvendige prøver, gassmålingsutstyr, midler for å avgasse/dempe luktproblem.

I tillegg har vi mobile oljeutskillere, tilgang borerigg for prøvetakning ADR-sugebiler, samt ekstra tilleggsressurser både mannskapsmessig materiell.

Responsservice har til enhver tid erfarne operative rådgivere på vakt.

Vi har til enhver tid tilgjengelig miljøfaglig spesialkompetanse innen geologi, miljøgeologi, hydrogeologi fra samarbeidende konsulentselskap . Disse varsles av vakthavende operative rådgiver.

Responsservice vil kunne tilby hele kjeden i en sanerings/opprydningsaksjon. Dette gjelder blant annet:

- Utarbeidelse av miljøsårbarhetsanalyse

- Tiltaksplanverk

- Søknad til myndigheter om godkjennelse av tiltaksplanverk.

- Overvåking av saneringsarbeidet.

- Overvåkning av forurensning for å forhindre utilsiktet spredning.

- Prøvetakning.

- Sluttdokumentasjon etter gjennomført saneringsaksjon.


Vi vil også kunne konsulteres ved spørsmål om eventuelle tiltak. Dette er en tjeneste til offentlige instanser samt avtale kunder.