Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

PGTN har Responsservice som gir bistand ved akutte forurensninger 24/7 alle dager i året. Vi har en spesialutrustet saneringsbil som kan iverksette øyeblikkelig tiltak, for å begrense de miljømessige og økonomiske konsekvenser ved akutte utslipp. Om nødvendig han bilen med seg en mobiloljeutskiller som har en kapasitet på 6000 liter forurenset vann i timen. Saneringsbilen har utstyr for å ta nødvendige prøver, gassmålingsutstyr, midler for å avgasse og dempe luktproblem. I tillegg har den stor pumpekapasitet i form av bærbare pumper, både motor/230V pumper. Bilen er selvforsynt med 230V strøm. Den mobile oljeutskilleren er den eneste av sitt slag i Skandinavia, den er spesialdesignet av vår egen sivilingeniør, og nettopp av den grunn har vi fått laget en multifunksjons verktøy. Vi har laget en utskiller som vil kunne ha en rekke funksjoner.

Oljeutskiller modus 

Den har to integrerte skimmere, som løpende konstant tømmer utskilleren for olje ut til egne eksterne tanker.

Utskilleren har sandfangkammer, to utskillerkammer med hver sin skimmer og et prøvetakningskammer.
Inngang er utstyr med norlås1, men kan endres til klo/storz/stuss. Hvert kammer har integrert varmekolbe innstikk for å hindre frost. I bunn av hvert kammer er det kuleventil for lettere rengjøring etter bruk. Utskilleren kan tilkobles Saneringsbilens egen grovskimmer (Vacuum skimmer fra Allmaritim). Bil og utskiller medbringer i overkant av 500 meter slanger med norlås/klo, trykkforsterkning -pumper i flere utgaver slik at forurenset vann kan ledes både langt og med høydeforskjell. 
Oljeutskilleren har integrerte støtteben som raskt sørger for at den alltid er i water. Utskilleren leies ut til brannvesen/IUA/Kommuner og bedrifter. Den leveres på stedet, klargjort for bruk, vi har døgnberedskap på å gi bistand også med utleie av utskilleren.

Utskilleren er SYREFAST, og kan benyttes som mellomlagringssted for inntil 8000 liter produkt. 


Fordrøyningsbasseng modus

Fordrøyningsbasseng på inntil 8000 liter med fyllestusser av type Norlås1 og tømmestusser av valgfri type /Storz/Camlock/Norlås.

Utskilleren er designet for å kunne fungere som et fordrøyningsbasseng/vannreservoar. Den kan konstant fylles via 2 x 2" innganger med norlås koblinger (har overganger til Storz/Klo/Camlock). Samtidig kan det hentes ut via 2 x 2" stusser med valgfri stuss. Dette kan eksempelvis være praktisk ved skogbrann hvor det er langt til nærmeste åpne vannkilde.
Enheten har løfteører for å kunne bli løftet med helikopter (totalvekt uten vann 1450KG) 

Varmtvann reservoar.
Med saneringsbilen, vil vi kunne lage varmt vann opptil 60 grader. Med enkle tiltak og varmekolber montert, vil vi kunne benytte tanken til oppbevaring og leveranse av vann opp til maks 60 grader. Svært praktisk ved en rekke hendelser, eksempelvis ha tilstrekkelig tilgang til varmtvann for å rense oljetilgriset fugl.

Drikkevann.
Vi kan raskt vaske og desinfisere både utskiller (rustfritt stål)  

Vi har til enhver tid tilgjengelig miljøfaglig spesialkompetanse innen geologi, miljøgeologi, hydrogeologi fra samarbeidende konsulentselskap . Disse varsles av vakthavende operative rådgiver.

Responsservice vil kunne tilby hele kjeden i en sanerings/opprydningsaksjon. Dette gjelder blant annet:

- Utarbeidelse av miljøsårbarhetsanalyse

- Tiltaksplanverk

- Søknad til myndigheter om godkjennelse av tiltaksplanverk.

- Overvåking av saneringsarbeidet.

- Overvåkning av forurensning for å forhindre utilsiktet spredning.

- Prøvetakning.

- Slutt dokumentasjon etter gjennomført saneringsaksjon.


Vi vil også kunne konsulteres ved spørsmål om eventuelle tiltak. Dette er en tjeneste til offentlige instanser samt avtale kunder.