Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

OSE II

OSE II har over 30,000 referanseprosjekter verden over. Produktet er definert som et bioremideringsprodukt, og er godkjent i over 40 land, deriblant EU med Storbritanina, New Zealand m.fl. 


OSE II bryter raskt ned oljehydrokarboner i alle typer vann, grunnvann og grunnforekomster. OSE II er også velegnet til å fjerne olje fra harde flater som asfalt m.m.

 OSE II kan benyttes også ved andre typer forurensninger som inneholder hydrokarboner. Det har også vist gode resultater ved sanering av PFOS forurensninger.


For et rikholdig bibliotek med dokumentasjon og referanser se: www.osei.us


Hvordan virker OSE II ?

OSE II inneholder enzymer som spalter hydrokarbonene, i tillegg inneholder de næringsstoffer til de naturlige bakteriene som finnes i jord og vann der forurensnigen har skjedd. Ved å gi den naturlige bakteriefloraen en "boost", går bakteriene til angrep på forurensningen. OSE II bryter den raskt ned, og etterlater seg ingen restprodukter foruten om vann og karbondioxyd. OSE II inneholder ingen giftige stoffer for hverken det biologiske mangfoldet, eller for mennesker og dyr.

 

I motsetning til dispergeringsmidler, løfter OSE II oljen opp av vannfasen, hvor nedbrytningen av forurensningen skjer. OSE II kan med fordel benyttes på oljesøl i vann som er lenset inn med ikke absorberende lenser.