Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Olje på asfalt utgjør en trafikkrisiko, samt ved større utslipp også en miljørisiko.
PGTN vil sammen med et utvalg samarbeidspartnere iverksette et prosjekt for å finne bedre løsninger på friksjonsproblemet etter trafikkuhell, enn hva som i dag benyttes. Vårt mål er at det skal bli en standardisering av måten olje i kjørebanen håndteres.


Prosjektet vil kunne gjennomføres fordi det nå er nye midler, som er mulig å benytte allerede i akuttfasen. Vi vil derfor utstyre et utvalg av samarbeidende IUA/brannvesen, som kan benytte den nye metoden.Prosjektet vi ha hovedfokus på fire aspekter

- Gjenopprette  friksjonen i kjørebanen etter oljesøl.

- Utvikling av metode sammen med samarbeidende brannvesen.

- Redusere avfallet (bark, granulater).

- Dokumentere de miljømessige fordelene med bruk av den nye metoden.


Ytterligere informasjon om dette prosjektet vil komme. Vi håper å starte våren 2019. Prosjektet er avhengig av et volum på antall hendelser, så prosjektet vi etter all sannsynlighet strekke seg over 3-4 år før det foreligger en konklusjon.