Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Premium Green Technologies Norway AS (PGTN) distribuerer og utøver tilsetning bioremideringsproduktet Oil Spill Eater II (OSE II).
PGTN har døgnvakt, hele året og vil kunne bistå i hele Scandinavia med operative tjenester, der OSE II er ønsket benyttet for en effektiv remidering av alle typer hydrokarbon forurensninger. Ved akutte forurensninger, vil en rask innsats kunne være svært begrensende for de miljømessige konsekvensene av et utslipp. En rask respons innen 48 timer, vil også være økonomisk svært fordelaktig.


Vakttelefon hele døgnet  (0047) 23 17 55 00

Utredning av hendelser

Med de fremste miljøfag rådgiverne

Responstjeneste

Responstjeneste med spisskompetanse.

Produkter i særklasse

Bioremederingsmiddel særklasse