Premium Green Technologies Norway AS (PGTN) distribuerer bioremideringsproduktene Sheen Away© og Oil Spill Eater II (OSE II)

PGTN har i tillegg utleie av ikke mekanisk oljeutskiller, beregnet for bruk ved akutte forurensninger. Utskilleren er utstyrt med 2.stk skimmere som gjør at den har en gjennomstrømningshastig helt opp til 6000 liter oljeforurenset vann per/time, se egen side for detaljert informasjon om produktet.

PGTN har døgnvakt, hele året og vil kunne bistå i hele Norge med utplassering av oljeutskiller, igangsettelse og eventuelt driftstilsyn etter nærmere avtale. Vi vil også kunne levere Sheen Away© til førstelinjepersonell 24/7. Se egen side for ytterligere informasjon


Sheen Away© er beregnet brukt på mindre oljesøl, og fjerner den tynne oljefilmen uten kjemiske eller på annen måte giftige tilsetninger. Test utført av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) fra 2020, viser at Sheen Away© ikke har noen påvirkning på maritim mikroorganismer. Sheen Away© benytter OSE II som middel for å remidiere oljehydrokarbonene uten fare for levende organismer, fisk og skalldyr.

Sheen Away© kan også benyttes ved søl på land, og den eliminerer øyeblikkelig brann og eksplosjonsfaren ved søl av lettantennelig petroleums produkter.

Sheen Away© som tilsetningsmiddel i slukkevannet ved skogbrann. Produktet kan tilsettes via ejektorer i blandingsforhold helt ned til

0,5%, for å bryte overflatespenning i slukkevann og trenge ned i skogbunn. Produktet reduserer behovet for slukkevann.

Vakttelefon hele døgnet (0047) 23 17 55 00

Utredning av hendelser

Med de fremste miljøfag rådgiverne

Responstjeneste

Responstjeneste med spisskompetanse.

Produkter i særklasse

Bioremederingsmiddel særklasse